Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 8214 [X]

Srebrny Róg, dnia 7 lutego 2016 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2016

o symbolach narodowych i świętach Teutończyków

My, Naród Teutoński w Senacie reprezentowany, chcąc dać wszystkim Teutończykom powód do dumy i zjednoczyć ich wokół symboli czasów Cesarstwa, Marchii i Królestwa, spisujemy tę oto ustawę:

Artykuł 1. [Symbole]

1. Głównymi symbolami Królestwa Teutonii są: Godło, Herby i Flaga oraz Protokół Królewski.
2. Pomniejszymi symbolami Królestwa Teutonii są: Teutońska Szachownica i Teutońska Gwiazda.

Artykuł 2. [Barwy narodowe]

Barwy Narodowe Królestwa Teutonii, używane w ustawowych symbolach, to:
- a) biały (#FFFFFF),
- b) niebieski (#004696),
- c) czerwony (#D2001E),
- d) złoty (#FFC828)

Artykuł 3. [Godło i Herby KT]

1. Godłem Królestwa Teutonii jest złoty lew wspięty, na lewo zwrócony, w złotej koronie, z białym językiem i białymi pazurami, przedstawiony w załączniku 1.
2. Teutońską Szachownicą jest szachownica złożona z kwadratów w barwach czerwonej i niebieskiej. W lewym górnym rogu znajduje się kwadrat czerwony.
3. Herbem małym Królestwa Teutonii jest Godło KT na tle Teutońskiej Szachownicy o szerokości pięciu kwadratów, umieszczone na tarczy rodzaju francuskiego-średniowiecznego, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Herbem małym Nowej Teutonii jest Godło KT na jednolitym tle w kolorze niebieskim, umieszczone na tarczy rodzaju francuskiego-średniowiecznego, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Herb wielki Królestwa Teutonii, przedstawiony w załączniku nr 4, składa się z trzech tarcz zwieńczonych koronami:
- a) Lewa tarcza jest herbem małym KT z odwróconym na prawo godłem (lew zwrócony jest w prawą stronę). Nad tarczą znajduje się złota korona zdobiona kolorem niebieskim.
- b) Prawa tarcza jest herbem małym Nowej Teutonii. Nad tarczą znajduje się złota korona zdobiona kolorem czerwonym.
- c) Środkowa tarcza przeznaczona jest na herb aktualnie panującego Króla Teutonii. Nad tarczą znajduje się złota korona zdobiona kolorem purpurowym (#A0288A). Pod tarczą zawieszony jest Krzyż Wielki Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego.

Artykuł 4. [Teutońska Gwiazda i Flaga KT]

  1. Teutońską Gwiazdą jest gwiazda pięcioramienna w kolorze niebieskim, przedstawiona w załączniku nr 5.
  2. Flaga Królestwa Teutonii, przedstawiona w załączniku nr 6, składa się z białej tkaniny przedzielonej niebieskim pasem ukośnym biegnącym od lewego górnego rogu ku prawemu dolnemu rogowi (z perspektywy obserwatora). W środku pasa widnieje gwiazda pięcioramienna w kolorze białym. W prawym górnym i lewym dolnym rogu znajdują się, symetrycznie względem pasa, dwie Teutońskie Gwiazdy.

Artykuł 4a. [Hymn]

  1. Hymnem Królestwa Teutonii jest „Pieśń Banitów”.
  2. Melodią hymnu Królestwa Teutonii jest „Pe-al nostru steag e scris Unire”, którą zawiera załącznik nr 7.
  3. Tekst hymnu Królestwa Teutonii zawiera załącznik nr 8.

(Artykuł 4a dodany na mocy ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2017 o hymnie z dnia 25 lutego 2017 r.)

Artykuł 5. [Protokół Królewski]

1. Protokół Królewski jest szczególnym symbolem narodowym.
2. Prawo do stosowania Protokołu Królewskiego posiada tylko i wyłącznie urzędujący Król Teutonii.
3. Protokół Królewski stosuje się w aktach prawnych, komunikatach i obwieszczeniach wydawanych przez Króla Teutonii.
4. Protokół Królewski brzmi następująco: My, [imiona króla], z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc.

Artykuł 6. [Ochrona i szacunek symboli narodowych]

  1. Symbole narodowe podlegają szczególnej ochronie.
  2. Symbolom narodowym należy zawsze i wszędzie okazywać szacunek i cześć.
  3. Używanie i umieszczanie symboli narodowych musi odbywać się w sposób staranny, godny i honorowy.

Artykuł 7. [Święta narodowe]

Świętami narodowymi są:

a) 2 kwietnia - Święto I. Cesarstwa,

b) 6 maja - Rocznica Teutońskiego Maja i Wspomnienie Bohaterów,

c) 7 czerwca - Dzień Zjednoczenia Teutonii i Wspomnienie Króla Łukasza Augusta,

d) 17 sierpnia - Dzień Reaktywacji Loży Rycerzy Teutońskich,

e) 29 lipca - Rocznica Powstania Teutonii,

f) 30 sierpnia - Dzień Inkorporacji Cesarstwa Teutonii do Księstwa Sarmacji,

g) 22 września - Rocznica Bohaterskiej Bitwy pod Argon Cux w 1664 roku,

h) 25 listopada - Święto Cesarskiego Miasta Srebrnego Rogu.

Artykuł 8. [Przepisy końcowe]

1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą z chwilą ogłoszenia.
2. Traci moc Ustawa Senatu KT nr 4/2015 o symbolach narodowych Teutończyków z dnia 30 lipca 2015 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Godło Królestwa Teutonii

ZAŁĄCZNIK NR 2

Herb Mały Królestwa Teutonii

ZAŁĄCZNIK NR 3

Herb mały Nowej Teutonii

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wzór herbu wielkiego Królestwa Teutonii

ZAŁĄCZNIK NR 5

Teutońska gwiazda

ZAŁĄCZNIK NR 6

Flaga Królestwa Teutonii

ZAŁĄCZNIK NR 7

Melofia hymnu Królestwa Teutonii

ZAŁĄCZNIK NR 8

Tekst literacki hymnu Królestwa Teutonii

O, kraju cichy i spokojny,
Skryty wśród lasów, łąk i gór,
O sile Twojej i potędze,
dziś wiernych synów śpiewa chór!
Dumo cesarza Hergoliena,
Tyś jest spełnieniem naszych snów!

Od równin Eltdorf do sangryjskich skał,
Teutonio, kwitnij nam!

Zacni bohaterowie Maja,
Ojczyzna dziś Wam składa cześć!
To przez Was został szlak przetarty,
jak dar swej krwi Teutonii nieść!
My - Lud w dawnych czasach rozdarty,
królewskim berłem złączon znów!

Od równin Eltdorf do sangryjskich skał,
Teutonio, kwitnij nam!

Szlachetny następco Jakoba,
Ze swych sił całych Naród chroń!
Rozumnie władaj tą krainą,
Zawsze nas przed gelloństwem broń!
Pogromco smoka Azmalotha,
na rozkaz Twój stawimy się!

Od równin Eltdorf do sangryjskich skał,
O, królu, panuj nam!

(—) Krzysztof St. M. diuk Kwazi,
Regent Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny