Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2016, poz. 8217 [X]

Grodzisk, dnia 9 lutego 2016 r.

Postanowienie Ministra Dziedzictwa Narodowego

w sprawie odwołania członka PKOJ

Na podstawie § 2. ust. 2. Zarządzenia Ministra Dziedzictwa Narodowego w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości z 14 sierpnia 2014 r., odwołuję J.W. Michała wicehrabiego Bryenniosa (AF632) z funkcji członka PKOJ, w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji.

Postanowienie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Fryderyk von Hohenzollern,
Minister Dziedzictwa Narodowego.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny