Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2016, poz. 8219 [X]

Grodzisk, dnia 9 lutego 2016 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania i powołania członka Rady Ministrów

§ 1.

Na podstawie art. 30. ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji, na wniosek Kanclerza, odwołuję Fryderyka hr. von Hohenzollerna z urzędu Ministra Dziedzictwa Narodowego.

§ 2.

Na podstawie art. 30. ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji, na wniosek Kanclerza, powołuję Daniela Ragnara Cesare Ezio bar. da Firenzę na urząd Ministra Dziedzictwa Narodowego.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Karolina diuczessa-markiza von Lichtenstein,
Regentka.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny