Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 822 [X]

Grodzisk, dnia 1 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 25 listopada 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Dawid Machura
Data i miejsce urodzenia: 1 Maj 1992 r. Tarnowskie Góry
Miejsce zamieszkania: Świerklaniec
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-11-11 (14)
Identyfikator: A8019

Ja Dawid Wichura proszę Jego Książęcą Mość o nadanie mi
Obywatelstwa Sarmackiego. Proszę o nie mimo iż nie mam
ukończonych 15 lat. Wiem jak funkcjonuje życie w Sarmacji i
chcę w nim w pełni uczestniczyć. Dzięki obywatelstwu będę
mógł spełnić wiele moich celów jakie sobie postawiłem. Jest
to między innymi uczestniczenie w wyborach, czy być może
aktywne uczestniczenie w polityce Sarmackiej. Dzięki
obywatelstwu będę mógł robić dużo więcej dla dobra mojej
ojczyzny. Wiem jaka jest sytuacja zagraniczne Księstwa
Sarmacji i chcę mieć możliwość pomocy państwu jak to tylko
będzie możliwe. Interesuję się polityką zagraniczną dlatego
myślę, że bedę mógł pomóc Sarmacji w tym sektorze polityki. 
Mogę tylko zapewnić Jego Książęcą Mość o mojej wierności dla
Sarmacji i Księcia Myślę, że przedstawiłem wystarczająco dużo
argumentów, aby otrzymać obywatelstwo Sarmacji. 

Dawid Wichura

Adres IP: 83.30.200.249
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny