Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 8221 [X]

Grodzisk, dnia 9 lutego 2016 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania członków Dworu Książęcego

Na podstawie Zarządzenia Księcia w sprawie tymczasowej organizacji Dworu Książęcego z dnia 9 lutego 2016 r. stanowię, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Dwór Książęcy w składzie:

  1. Heweliusz kaw. Popow — Marszałek Dworu;
  2. Roland kaw. Heach — Sekretarz stanu ds. prawnych;
  3. Daniel Ragnar Cesare Ezio bar. da Firenza — Sekretarz stanu ds. rodów;
  4. Ignacy mar. Chojnacki-Ferski — Sekretarz stanu ds. heraldycznych.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(—) Karolina diuczessa-markiza von Lichtenstein,
Regentka.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny