Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8228 [X]

Grodzisk, dnia 10 lutego 2016 r.

Zarządzenie Ministra Dziedzictwa Narodowego

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości (uchylony)

§ 1.

  1. W Zarządzeniu Ministra Dziedzictwa Narodowego w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości z dnia 14 sierpnia 2014 r. § 2 ust. 2 (Minister powołuje pozostałych członków PKOJ na kadencję jednego miesiąca, z grona aktywnych obywateli sarmackich, mając na uwadze reprezentację wszystkich prowincji w składzie PKOJ.”) otrzmuje brzmienie Minister powołuje pozostałych członków PKOJ na kadencję jednego miesiąca, z grona aktywnych obywateli sarmackich, którzy uzyskali największą liczbę serc za wypowiedzi w miejscach publicznych, mając na uwadze reprezentację wszystkich prowincji w składzie PKOJ.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Ragnar Cesare Ezio da Firenza

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny