Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 823 [X]

Grodzisk, dnia 1 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 27 listopada 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Piotr \"Tup-Tuś\" Tarasiuk
Data i miejsce urodzenia: Biała Podlaska 1985
Miejsce zamieszkania: Białystok
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-10-27 (31)
Identyfikator: A7952

Mieszkam w Księstwie Sarmacji od miesiąca, powoli odnajduje
tutaj swoje miejsce. Zameldowany jestem jeszcze w Srebrnym
Rogu (z powodu problemów technicznych) ale pragnę związać się
z Kasztelanią Czarnoleską, gdzie dostałem stanowisko
kronikarza. By poznać lepiej Sarmację przechodziłem kurs w
Instytucie Edukacji Sarmackiej, do egzaminu nie mogłem
podejść z powodu problemów technicznych. Przechodzę
podstawowe szkolenie w Książęcych Siłach Zbrojnych. Swą
przyszłość i karierę w Sarmacji wiążę właśnie z armią i
Czarnolasem. Pragnąłbym wziąć jeszcze udział w najbliższych
wyborach parlamentarnych. Mieszkając w v-państwie oczekuje
możliwości nawiązania i rozwijania wielu ciekawych
znajomości, współpracy przy ciekawych projektach i
inicjatywach. Oferuje ze swojej strony pomoc i zaangażowanie
się w prace na rzecz wspólnego dobra Sarmacji.

Piotr Tarasiuk

Adres IP: 88.156.65.11
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1) Gecko/20061010 Firefox/2.0

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny