Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 8235 [X]

Grodzisk, dnia 11 lutego 2016 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie udzielenia zezwolenia na posługiwanie się tytułem honorowym

My, Tomasz Ivo Hugo,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii, pan w Grodzisku etc. etc.
na podstawie art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Księcia o tytułach, lennach
i herbach z dnia 17 czerwca 2011 roku

ZEZWALAMY

Ignacemu Chojnackiemu-Ferskiemu (T1167) na posługiwanie się honorowym tytułem diuka-małżonka Markony.

* * *

Wykaz zezwoleń na posługiwanie się innymi tytułami honorowymi, w szczególności tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi państw trzecich, tytułami prowincji oraz tytułami przynależnymi małżonkom szlachciców lub arystokratów

 1. Jakob (T0002) — cesarz-senior Teutonii oraz były cesarz Teutonii
 2. Mikołaj Arped-Muzyk (A5781) — król-senior Baridasu
 3. Michael diuk von Lichtenstein (A8794) — król Teutonii
 4. JKW Piotr Mikołaj (A0001) — król-senior Baridasu
 5. JKW Michał Feliks (A0441) — król-senior Baridasu
 6. Jakub Bakonyi (A5157) — Kasztelan Czarnoleski
 7. Sted Asketil (AF161) — książę (Królestwa Dreamlandu)
 8. Każdoczesny naczelnik lokacji historycznej Gidena — pan (pani) w Gidenie
 9. JKW Daniel Łukasz (A8208) — król-senior Baridasu
 10. Lanigiria de Sagre (AD938) — diuczessa-małżonka
 11. Krzysztof Stanisław Michał diuk Kwazi (T0005) — Czwarty Książę Teutończyków
 12. Kristian Arped (AF683) — diuk-małżonek Abvienolheim
 13. Zoara Schlesinger-Asketil (AG053) — wicehrabina-małżonka
 14. Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán (AD867) — kawaler-małżonek
 15. Markus Arped (AE336) — markiz-małżonek Altborka
 16. Ignacy Chojnacki-Ferski (T1167) — diuk-małżonek Markony

(—) Karolina diuczessa-markiza von Lichtenstein,
Regentka.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny