Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 8237 [X]

Srebrny Róg, dnia 10 lutego 2016 r.

Akt abdykacji Króla Teutonii

My, Mateusz Wilhelm,
z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc. z dniem dzisiejszym zrzekamy się Tronu Królewskiego.

Obowiązki króla, do czasu objęcia Tronu przez sukcesora, wypełniać będzie dotychczasowy Regent KT — JKW Krzysztof Stanisław Michał diuk Kwazi.

(—) Mateusz Wilhelm

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny