Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 8239 [X]

Srebrny Róg, dnia 12 lutego 2016 r.

Postanowienie Regenta KT

w sprawie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia Elektorów

W związku z abykacją JKW Mateusza Wilhelma, skutkującą opróżnieniem Tronu Królewskiego w trybie art. 8. ust. 2. pkt 2. Konstytucji KT, na podstawie art. 1. ust. 1. Dekretu Króla Teutonii nr 1/2010 o Zgromadzeniu Elektorów i sukcesji Tronu KT, powołuję na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Elektorów Rolanda kaw. Heacha (AF181).

(—) Krzysztof St. M. diuk Kwazi,
Regent-Interrex KT.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny