Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 824 [X]

Grodzisk, dnia 1 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 28 listopada 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Iwan Maria
Data i miejsce urodzenia: 16 lipca 1984
Miejsce zamieszkania: Zamość
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-11-14 (14)
Identyfikator: A8032

Mieszkam w Baridasie/Sarmacji od dni czternastu ale moje
doświadczenie w zabawie w v-świat jest o wiele
dłuższe.Zajmuję sie obecnie redagowaniem baridajskiego
Dziennika Krółewskiego a także pracuję nad ukończeniem stron
miasta ALmery. Myślę, że jako obywatel bardziej przydam się
mojej nowej ojczyźnie:) Vivat Baridas! Vivat Sarmcja! 

(-) Iwan Maria Ingawaar

Adres IP: 213.199.252.61
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny