Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 8240 [X]

Srebrny Róg, dnia 13 lutego 2016 r.

Zarządzenie Przewodniczącego Zgromadzenia Elektorów

w sprawie zwołania Zgromadzenia Elektorów

§1.

Na podstawie Art. 1. Ust. 2. Dekretu Króla Teutonii nr 1/2010 o Zgromadzeniu Elektorów i sukcesji Tronu Królestwa Teutonii z dnia 5 maja 2010 roku, w związku z Aktem abdykacji Króla Teutonii z dnia 10 lutego 2016 roku, zarządzam, co następuje:

  1. Zwołuję posiedzenie Zgromadzenia Elektorów na 15 lutego 2016 roku.
  2. Jako miejsce posiedzenia Zgromadzenia Elektorów wyznaczam salę obrad Senatu Królestwa Teutonii.
  3. Wyznaczam termin składania deklaracji udziału w posiedzeniu Zgromadzenia Elektorów na dni od 15 lutego 2016 roku do 17 lutego 2016 roku, włącznie.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogloszenia.

§

(—) Roland kaw. Heach,
Przewodniczący Zgromadzenia Elektorów.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny