Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 8242 [X]

Eldorat, dnia 14 lutego 2016 r.

Postanowienie Pierwszego Krzyżowca

w sprawie powołania prokonsula

Na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia Pierwszego Krzyżowca — Przepisów tymczasowych na okres reform z dnia 10 lutego 2016 r., w zw. z art. VI Konstytucji Sclavinii z dnia 1 kwietnia 2015 r., powołuję Otta von Spee (AG243) na funkcję prokonsula i powierzam mu sporządzenie listy funkcjonariuszy publicznych Konsulatu Sclavinii w grudniu i styczniu oraz przeprowadzenie oceny ich pracy przez członków Kapituły. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z dniem ogłoszenia.

(—) Martin v-hr. Schlesinger-Asketil,
Pierwszy Krzyżowiec

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny