Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2016, poz. 8253 [X]

Grodzisk, dnia 16 lutego 2016 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania członka Rady Ministrów

§ 1.

Na podstawie art. 30. ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji, na wniosek Kanclerza, odwołuję Aleksandra Damiana mar. Chojnackiego z urzędu Ministra Informacji.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Karolina diuczessa-markiza von Lichtenstein,
Regentka.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny