Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały — zmiany, poz. 8256 [X]

Almera, dnia 17 lutego 2016 r.

Uniwersał z dnia 17 lutego 2016 roku

o symbolach Królestwa Baridasu (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Arsacjusz kaw. Arped
Prześwietny Hrabia Laurencjusz MaHi at Atera
Prześwietny Hrabia Adrien Eryk Esjar Józef da Firenza
Wielmożny Wicehrabia Siergiusz Asketil
Czcigodny Baron Julian Fer at Atera
Czcigodny Baron Daniel Ragnar Cesare Ezio da Firenza
Poważny Kawaler Kristian Arped

uzyskawszy sankcję

JEGO KRÓLEWSKIEJ WYSOKOŚCI
ARSACJUSZA ARPEDA,
regenta Baridasu

stanowimy, co następuje:

Art. 1. [Symbole]

 1. Herb, flaga, niebiesko-białe barwy, hymn oraz dewiza są symbolami Królestwa Baridasu.
 2. Otaczanie symboli Królestwa Baridasu czcią i szacunkiem jest prawem oraz obowiązkiem każdego obywatela Królestwa Baridasu, a także wszelkich organizacji państwowych, instytucji i organizacji.

(Art. 1 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy Rady Królestwa o symbolach Królestwa Baridasu z dnia 6 czerwca 2016 r.)

Art. 2. [Herb]

 1. Herbem Królestwa Baridasu jest „w polu niebieskim orzeł biały”.
 2. Herb Królestwa Baridasu zwieńczony jest koroną królewską.
 3. Wzór herbu Królestwa Baridasu zawiera załącznik nr 1.

Art. 3. [Flaga]

 1. Flagą Królestwa Baridasu jest prostokątny płat tkaniny o stosunku szerokości do długości 15:9 oraz umieszczonym pośrodku białym pasem z pięcioma niebieskimi gwiazdami.
 2. Wzór flagi Królestwa Baridasu zawiera załącznik nr 2.

Art. 4. [Barwy]

Barwami Królestwa Baridasu są kolory niebieski i biały.

Art. 5. [Święta]

Świętami Królestwa Baridasu są:

 1. 3 maja — Dzień Królewskiego Miasta Almery,
 2. 25 czerwca — rocznica powstania Republiki Baridasu,
 3. 9 listopada — rocznica unii z Księstwem Sarmacji.

Art. 6. [Hymn]

 1. Hymnem Królestwa Baridasu jest „Pieśń Królewska”.
 2. Melodią hymnu Królestwa Baridasu jest „Sons and Daughters of Saint Lucia”.
 3. Tekst hymnu Królestwa Baridasu zawiera załącznik nr 3.

Art. 6a [Dewiza]

Dewizą Królestwa Baridasu jest „Baridas sáno alta”.

(Art. 6a dodany Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy Rady Królestwa o symbolach Królestwa Baridasu z dnia 6 czerwca 2016 r.)

Art. 7. [Standard kolorów]

 1. Kolorem białym w rozumieniu ustawy jest kolor określony w standardzie:
  1. RGB: 255, 255, 255,
  2. heksadecymalnym: #FFFFFF.
 2. Kolorem niebieskim w rozumieniu ustawy jest kolor określony w standardzie:
  1. RGB: 0, 0, 107,
  2. heksadecymalnym: #00006B.

Art. 8. [Przepisy wprowadzające]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.

 

* * *

 

Załącznik 1.

 

Załącznik 2.

 

Załącznik 3.

Wersja w języku polskim:

Za sławę Króla i narodu
Od wieków zwyciężali,
Nasi ojcowie i bracia.
Gdy zabrzmi królewski róg
Z szablą w dłoni ruszymy
Wykrwawiać wroga zastępy.

Tam gdzie Andura błękitna
Owija swoim szalem
Wzniosłe, dumne nawskie góry.
Tam me serce i mysli,
Po ostatni oddech mój,
Aż po kres moich dni.

Dziś w bój idziemy ostatni,
Idziemi ramię w ramię,
W nas płynie krew elijska,
W nas dziedzictwo Królów.
Bądź dumny Baridajczyku!
Bądź dumny orle biały!

Sława Królowi!

Wersja w języku baridajskim:

Nor faré Arya sáh natia
Fro ãgas vélesu
Mesi vadres sáh brores.
Vis luss aryoar tox
Mes et xavr us éria
Idaraot avia velts.

Fá vi Andura blear
Rolu hese siar
Qushyalfar, drasar naviasar mõtes
Fá asa hyelfa sáh sthis
Nage siasta asa siv
Quax nage fine asa dagas

Mes usdage us lutti siasta cer
Mes cer épar us épar
Us mesr svom dara eliar
Us mesr heradiate aryas
Ne est drasar Baridase!
Ne est drasar árno rasa!

Fare Aryon!

 

Załącznik 4.

Melodia hymnu Królestwa Baridasu

Zmiana nazwy z Ustawy Rady Królestwa o symbolach Królestwa Baridasu w związku z art. 9 ust. 4 Ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku - przepisy wprowadzające ordonansy ustrojowe i społeczne.

Uchylono mocą art. 12 ust. 1 Uniwersału Rady Królestwa o symbolach Królestwa Baridasu z dnia 15 września 2018 roku (Dz. P. poz. 10390).

(—) Arsacjusz kaw. Arped,
Regent.

(—) Kristian kaw. Arped,
p.o. Przewodniczącego Rady Królestwa.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny