Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 8258 [X]

Grodzisk, dnia 17 lutego 2016 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie przyznania nagród państwowych

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych Rada Ministrów uchwala przyznanie nagród państwowych za zajęcie I, II i III miejsca w plebiscycie na inicjatywę stycznia 2016 r.:

§ 1.

Za zajęcie I miejsca — Próbę reanimacji Teutonii — 25 000 lt otrzymuje Albert Felimi-Liderski (AE494).

§ 2.

Za zajęcie II miejsca — Napisanie serii artykułów prasowych Sarmackiej Ligi Piłkarskiej — 15 000 lt otrzymuje Michał Michaelus (A1806).

§ 3.

Za zajęcie III miejsca — Koncert w Teutońskiej Filharmonii Królewskiej z okazji 5000 dni istnienia Księstwa Sarmacji—  5 000 lt otrzymuje Aleksander Damian Chojnacki (AE804).

(—) Dalek Caan von Thorn-Skaro,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny