Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 8274 [X]

Almera, dnia 23 lutego 2016 r.

Ustawa Rady Królestwa

o zmianie Ordynacji wyborczej (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Mikołaj Torped
Jego Królewska Wysokość Arsacjusz Arped
Prześwietny Hrabia Siergiusz Asketil
Jaśnie Wielmożny Markiz Teodozjusz Azoramath-Arped
Poważny Kawaler Kristian Arped

uzyskawszy sankcję

JEGO KRÓLEWSKIEJ WYSOKOŚCI
ARSACJUSZA ARPEDA,
regenta Baridasu

stanowimy, co następuje:

Art. 1.

W art. 2 ust. 2 Ustawy Rady Królestwa — Ordynacja wyborcza z dnia 1 lutego 2013 r. dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „w chwili rozpoczęcia głosowania nie jest funkcjonariuszem publicznym prowincji Księstwa Sarmacji”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Arsacjusz kaw. Arped,
Regent.

(—) Kristian kaw. Arped,
p.o. Przewodniczącego Rady Królestwa.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny