Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Republika), poz. 8278 [X]

Eldorat, dnia 26 lutego 2016 r.

Postanowienie Konsulów

w sprawie zwołania Konsystorza Generalnego i wyznaczenia Marszałka

Na podstawie art. 24 ust. 1 Konstytucji Republiki Sclavinii zwołujemy Konsystorz Generalny i wyznaczamy na funkcję Marszałka — na dwumiesięczną kadencję — Martina Schlesingera-Asketila, legitymującego się paszportem o numerze AF354. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z dniem ogłoszenia.

(—) Martin v-hr. Schlesinger-Asketil,
Konsul

(—) Otto von Spee,
Konsul

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny