Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 8287 [X]

Srebrny Róg, dnia 27 lutego 2016 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 11/2016

ws. utworzenia Komitetu Organizacyjnego uroczystości koronacji

Na podstawie art. 2  ust. 1 oraz art 4 ust. 1 Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich z dnia 7 października 2012 r. postanawiam:

§1

Utworzyć Komitet Organizacyjny uroczystości koronacji, celem którego jest organizacja uroczystości koronacyjnych oraz naddać mu uprawnienia do występowania w procedurach administracyjnych, związanych z uroczystością koronacji, w imieniu Króla, przed organami administracji Księstwa Sarmacji.

§2

Powołać Rolanda kawalera Heacha (AF181) w skład Komitetu Organizacyjnego uroczystości koronacji jako Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

§3

Komitet Organizacyjny uroczystości koronacji zostaje rozwiązany z chwilą wygłoszenia przez Króla mowy tronowej.

§4

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk,
Król Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny