Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Archiwalne rozporządzenia wykonawcze, poz. 829 [X]

Almera, dnia 3 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Gubernatora Baridasu

o Merze Królewskiego Miasta Almery (uchylony)

Art. 1

Rozporządzenie określa zakres obowiązków i uprawnienia Mera Królewskiego Miasta Almery, dalej zwanego „Merem”.

Art. 2

Mer jako organ administracji Królewskiego Miasta Almery:

  1. koordynuje pracę organów administracji Królewskiego Miasta Almery,
  2. określa główne kierunki polityki Królewskiego Miasta Almery,
  3. zapewnia wykonywanie polityki Królewskiego Miasta Almery,
  4. określa plan zagospodarowania przestrzennego,
  5. chroni interesy Królewskiego Miasta Almery,
  6. gospodaruje mieniem Królewskiego Miasta Almery,
  7. określa zasady udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych,
  8. określa ceny gruntów w Królewskim Mieście Almerze,
  9. za zgodą Gubernatora nazywa dzielnice, osiedla, ulice, place i inne miejsca publiczne.

Art. 3

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Mikołaj mar. Arped-Muzyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny