Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 8290 [X]

Grodzisk, dnia 28 lutego 2016 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zezwolenia na posługiwanie się tytułem honorowym

My, Tomasz Ivo Hugo,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii, pan w Grodzisku etc. etc.
na podstawie art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Księcia o tytułach, lennach
i herbach z dnia 17 czerwca 2011 roku

ZEZWALAMY

Andrzejowi Fryderykowi (AF462) na posługiwanie się tytułem króla Teutonii,

* * *

Wykaz zezwoleń na posługiwanie się innymi tytułami honorowymi, w szczególności tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi państw trzecich, tytułami prowincji oraz tytułami przynależnymi małżonkom szlachciców lub arystokratów

 1. Jakob (T0002) — cesarz-senior Teutonii oraz były cesarz Teutonii
 2. Mikołaj Arped-Muzyk (A5781) — król-senior Baridasu
 3. JKW Piotr Mikołaj (A0001) — król-senior Baridasu
 4. JKW Michał Feliks (A0441) — król-senior Baridasu
 5. Jakub Bakonyi (A5157) — Kasztelan Czarnoleski
 6. Sted Asketil (AF161) — książę (Królestwa Dreamlandu)
 7. Każdoczesny naczelnik lokacji historycznej Gidena — pan (pani) w Gidenie
 8. JKW Daniel Łukasz (A8208) — król-senior Baridasu
 9. Lanigiria de Sagre (AD938) — diuczessa-małżonka
 10. Krzysztof Stanisław Michał Kwazi (T0005) — Czwarty Książę Teutończyków
 11. Kristian Arped (AF683) — diuk-małżonek Abvienolheim
 12. Orjon Surma (AF972) — kawaler (Królestwa Surmeńskiego)
 13. Zoara Schlesinger-Asketil (AG053) — wicehrabina-małżonka
 14. Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán (AD867) — kawaler-małżonek
 15. JKW Mikołaj Jan (AD408) — król-senior Baridasu
 16. JKW Piotr II Grzegorz (A1952) — król-senior Baridasu
 17. Łukasz August (T0001) — król-senior Teutonii
 18. Michael von Lichtenstein (A8794) — król-senior Teutonii
 19. Mateusz Wilhelm (T0008) — król-senior Teutonii
 20. Andrzej Fryderyk (AF462) — król Teutonii

(—) Karolina diuczessa-markiza von Lichtenstein,
Regentka.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny