Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8304 [X]

Grodzisk, dnia 2 marca 2016 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

Zmieniam Zarządzenie Kanclerza z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie organizacji Rady Ministrów w ten sposób, że skreśla się § 11 ust. 5.

(—) książę Daniel Chojnacki,
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny