Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneSubwencje dla samorządów, poz. 8305 [X]

Grodzisk, dnia 2 marca 2016 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie przyznania subwencji samorządom

Na podstawie Art. 8a. Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku Rada Ministrów uchwala, jak następuje:

§1.

  1. Przyznaje się subwencję Królestwu Baridasu, w kwocie 121 500,00 lt.
  2. Nie przyznaje się subwencji Królestwu Teutonii.
  3. Nie przyznaje się subwencji Republice Sclavinii.
  4. Nie przyznaje się subwencji Koronie Księstwa Sarmacji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Daniel Chojnacki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny