Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Rady Ministrów, poz. 8311 [X]

Grodzisk, dnia 5 marca 2016 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie opłaty za publikację wypowiedzi w (uchylony)

Art. 1.

Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów uchwala opłatę od publikacji wypowiedzi w „Ćwirku”, w wysokości 250 lt.

Art. 2.

Uchwala się zwolnienie z odpłatności za wypowiedzi w „Ćwirku” nowych użytkowników „Ćwirka” w okresie 30 dni od dnia rejestracji w usludze.

Art. 3.

Uchwała wchodzi w życie w dniu dostosowania systemu informatycznego Księstwa Sarmacji do jej postanowień przez Naczelną Izbę Architektury.

(—) Daniel Chojnacki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny