Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 832 [X]

, dnia 4 listopada 2006 r.

Ustawa Senatu Marchii Teutonskiej nr 3/2006

o zmianie herbu Marchii Teutońskiej (uchylony)

Art. 1. [Cel ustawy]

Niniejsza ustawa określa symbole Marchii Teutońskiej jakimi są Herb Wielki oraz Herb Mały Marchii Teutońskiej.

Art. 2. [Herb Maly]

Herbem Małym Marchii Teutońskiej jest lew złoty w tarczy o tle czerwono-niebieskiej szachownicy, zwrócony w prawą stronę.

 

Art. 3. [Herb Wielki]

Herbem Wielkim Marchii Teutonskiej jest lew złoty w tarczy o tle czerwono-niebieskiej szachownicy, zwrócony w prawą stronę. Tarcza przyozdobiona jest srebrno-niebieskimi labrami. W klejnocie widnieje taki sam lew złoty. Całość podtrzymują dwa wspięte jednorożce. Dewizą herbową jest "Magnum opus et magnum bonum" - "Wielkie dzieło i wielkie dobro".

 

Art. 4. [Postanowienia końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny