Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Republika), poz. 8323 [X]

Eldorat, dnia 11 marca 2016 r.

Uchwała Konsystorza Generalnego

w sprawie wyboru Kolegium Stałego

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 Konstytucji Republiki Sclavinii uchwalamy, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru Otta von Spee (AG243) na funkcję Pierwszego Krzyżowca.

§ 2.

Dokonuje się wyboru Martina Schlesingera-Asketila (AF354) na funkcję trybuna i powierza mu się sprawowanie pieczy nad sclavińską kulturą i nauką oraz kierowanie publiczną oświatą.

§ 3.

Dokonuje się wyboru Alexandra White'a (AG168) na funkcję trybuna i powierza mu się utrzymywanie, tworzenie i rozwijanie sclavińskich systemów informatycznych.

§ 4.

Niniejsza uchwała jest skuteczna z dniem ogłoszenia.

(—) Martin v-hr. Schlesinger-Asketil,
Marszałek

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny