Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2006, poz. 833 [X]

Grodzisk, dnia 4 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania Ministra Spraw Zagranicznych

§ 1.

Na podstawie Art. 12 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji, ODWOŁUJĘ pana JAKUBA kawalera KACZYŃSKIEGO z urzędu Ministra Spraw Zagranicznych.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) gen. Łukasz mar. Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny