Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 8338 [X]

Grodzisk, dnia 20 marca 2016 r.

Rozporządzenie Kanclerza

w sprawie zmiany rozporządzenia o aktach prawnych niepodlegających obowiązkowi publikacji

§ 1.

W rozporządzeniu Kanclerza z dnia 14 sierpnia 2014 r. (Dz. P. poz. 7233 z późn. zm,) o aktach prawnych niepodlegających obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji dodaje się art. 1 ust. 10 w brzmieniu: "Uchwaly Rady Ministrów w sprawie przyznania subwencji samorządowych".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) książę Daniel Chojnacki,
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny