Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 8339 [X]

Grodzisk, dnia 20 marca 2016 r.

Rozporządzenie Kanclerza

w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji

Traci moc Rozporządzenie w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 19 września 2011 r. (Dz. P. poz. 4849).

(—) książę Daniel Chojnacki,
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny