Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 8351 [X]

Grodzisk, dnia 20 marca 2016 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie opróżnienia urzędu Asesora Trybunału Koronnego

§1

Formalizując postanowienie wydane na sali obrad Sejmu w dniu 26 lutego 2016 r. o godzinie 20,39 stwierdzam, że z dniem 26 lutego zakończyła się, w związku z rezygnacją, kadencja Asesora TK Siergiusza Asketila.

(—) Defloriusz Dyman Wander,
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny