Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały — zmiany, poz. 8358 [X]

Almera, dnia 24 marca 2016 r.

Ustawa Rady Królestwa

o nowelizacji ustawy o finansach publicznych (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Regent Arsacjusz Arped
Prześwietny Hrabia Laurencjusz Ma Hi at Atera
Prześwietny Hrabia Siergiusz Asketil
Wielmożny Wicehrabia Ivan von Lichtenstein
Czcigodny Baron Julian Fer at Atera

uzyskawszy sankcję

JEGO KRÓLEWSKIEJ WYSOKOŚCI
ARSACJUSZA ARPEDA,
regenta Baridasu

stanowimy, co następuje:

Art. 1.

  1. Zastępuje się art 6. ust. 3 Ustawy Rady Królestwa o finansach publicznych z dnia 10 sierpnia 2015 r. słowami: „Wynagrodzenie za publikację artykułu wylicza się według poniższego wzoru: W = 200*S+200, gdzie »W« to obliczone wynagrodzenia, a »S« to liczba serc, którą uzyskał dany artykuł”.
  2. Zastępuje się art. 6 ust. 4 Ustawy Rady Królestwa o finansach publicznych z dnia 10 sierpnia 2015 r. słowami: „Obliczone wynagrodzenie za artykuł nie może być wyższe niż 5000 lt”.
  3. Dodaje się ust. 6 art. 6 Ustawy Rady Królestwa o finansach publicznych z dnia 10 sierpnia 2015 r. w brzmieniu: „O przyznaniu wynagrodzenia decyduje Podskarbi”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Arsacjusz kaw. Arped,
Regent.

(—) Kristian kaw. Arped,
Przewodniczący Rady Królestwa.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny