Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 8371 [X]

Grodzisk, dnia 27 marca 2016 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie przyznania nagród państwowych

Na podstawie art. 11. ust. 1. Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów uchwala przyznanie nagród państwowych za zajęcie I, II i III miejsca w plebiscycie na inicjatywę lutego 2016 r.:

§1.

Za zajęcie I miejsca — Rusza największa liga mikroświata — 25 000 lt otrzymuje Michał Michaelus (A1806).

§2.

Za zajęcie II miejsca — Dlaczego jesteśmy Sarmatami? Prezentujemy wyniki badania — 15 000 lt otrzymuje Henryk K. Leszczyński (A7599).

§3.

Za zajęcie III miejsca, ex aequo — Elekcja JKW Andrzeja Fryderyka na króla Teutonii oraz Powrót Wojciecha Hergemona — po 2 500 lt otrzymują JKW Andrzej Fryderyk (AF462) oraz Wojciech Hergemon (T0003).

§4.

Wypłata nagród nastąpi nie później, niż w 48 godzin od dnia wejścia w życie uchwały.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Roland kaw. Heach,
Podkanclerzy.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny