Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8373 [X]

Grodzisk, dnia 28 marca 2016 r.

Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych

w sprawie służby dyplomatycznej (uchylony)

Art. 1. [Korpus Dyplomatyczny]

  1. W skład korpusu dyplomatycznego wchodzą ambasadorowie jako część administracji rządowej.
  2. Zwierzchnikiem służbowym ambasadorów jest Minister Spraw Zagranicznych (dalej: „Minister”).

Art. 2. [Cel działania Ambasad]

Ambasady wspomagają Ministra w pełnieniu jego obowiązków, dostarczając mu informacji na temat wydarzeń mających miejsce w mikronacjach.

Art. 3. [Ambasadorzy]

  1. Ambasadami kierują ambasadorzy, powoływani i odwoływani przez Księcia na wniosek Ministra.
  2. Mianując ambasadora, Książę wskazuje jego miejsce służbowe.

Art. 4. [Raporty Ambasadorów]

Ambasadorowie są zobowiązani do publikacji informacji dotyczących mikronacji, w których pełnią służbę z częstotliwością i w sposób ustalony w trybie roboczym z Ministrem.

Art. 5. [Postanowienie Końcowe]

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Daniel Ragnar Cesare Ezio bar. da Firenza,
Minister Spraw Zagranicznych.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny