Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 8382 [X]

Grodzisk, dnia 31 marca 2016 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zarządzenia głosowania nad odwołaniem Marszałka Mniejszego Koronnego (uchylony)

§ 1. [Zarządzenie głosowania]

Na podstawie art. 1 ust 2 Ustawy Korony Księstwa Sarmacji - Kodeks o Korony rządach z dnia 23 września 2015 r., głosowanie nad odwołaniem Marszałka Mniejszego Koronnego zarządzam.

§ 2. [Termin głosowania]

W czwartek, 31 Marca 2016 roku, w okolicach godziny 12.30 głosowanie się rozpocznie. Koniec głosowania nastąpi nie później niźli w poniedziałek, 3 Kwietnia 2016 roku, około godziny 21.00, chyba że każdy uprawniony głos swój odda.

§ 3. [Sposób głosowania]

Wyborca dokona wyboru, oddając głos za lub przeciw odwołaniu, będzie mógł także pusty głos oddać.

§ 4. [Miejsce głosowania]

Urną do głosowania będzie ankieta umieszczona w dziale „Sejmik Koronny”, a wynik głosowania ukryty pozostanie aż głosowanie się nie zakończy. Oficjalny wynik ogłoszon zostanie rychło po jego weryfikacji.

§ 5. [Ustalenie wyniku głosowania]

Marszałek Mniejszy Koronny zostanie odwołany, jeśli zostanie oddanych więcej głosów „za” niż „przeciw”. A kiedy równość głosów wystąpi, o odwołaniu rozstrzygnie Książę, w drodze osobnej proklamacji.

§ 6. [Klauzula nadzwyczajna]

W przypadkach nieuregulowanych w obowiązujących przepisach prawa lub niniejszym postanowieniu rozstrzygnie Książę, w drodze osobnego postanowienia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny