Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8383 [X]

Grodzisk, dnia 31 marca 2016 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

Do Zarządzenia Kanclerza z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie organizacji Rady Ministrów dodaje się § 6 ust. 1 pkt 7 w brzmieniu: "przyjmuje i rozpatruje wnioski w sprawie przyznania punktów za aktywność poza miejscami publicznymi".

(—) książę Daniel Chojnacki,
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny