Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 8388 [X]

Grodzisk, dnia 2 kwietnia 2016 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie rejestracji rodu

Na podstawie art. 2 i 6 Ustawy Sejmu nr 263 o rodach Księstwa Sarmacji z dnia 29 października 2015 r.

§ 1.

Rejestruje ród Asketilów; Senior rodu: Sted Asketil.

§ 2.

  Przyznaję ochronę nazwiska rodowego(Asketil) polegającą na obowiązku uzyskania zgody przez każdego, kto odtąd będzie chciał się posługiwać nazwiskiem rodu Asketilów.

  § 3.

   Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

   (—) Tomasz Ivo Hugo.

   Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny