Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 8438 [X]

Almera, dnia 24 kwietnia 2016 r.

Postanowienie Króla Baridasu

w sprawie odwołania Wicekróla

MY, TOMASZ IVO HUGO,
książę Sarmacji i król Baridasu,
wielki książę Arped, książę Awary Południowej, suzeren Altbork, Bananopesztu, Bramy Awary, Cracoffii, Dahrimu, Jakobsztadt, Sierpca i Zollern, pan w Almerze i Ciuad de Bravo,
na podstawie odpowiednich przepisów prawa postanawiamy jak następuje:

Z powodu rezygnacji złożonej na nasze ręce, Jaśnie Oświecony Markus diuk Arped przestaje być z dniem dzisiejszym Wicekrólem.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny