Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiNamiestnicy i Wojewoda Koronny, poz. 845 [X]

Grodzisk, dnia 8 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Namiestnika pro tempore Hrabstwa Gellonii

§ 1.

Na podstawie art. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 186 o prowincjach z dnia 25 listopada 2004 r. odwołuję Pana MATWIEJA diuka SKARBNIKOWA z urzędu Namiestnika pro tempore Hrabstwa Gellonii i powołuję na ten urząd Pana PAWŁA bnt. SZERMIŃSKIEGO, na okres trzech miesięcy.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny