Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 8451 [X]

Grodzisk, dnia 1 maja 2016 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

o zmianie Konstytucji

My, członkowie Sejmiku Koronnego, uchwalamy, że art. 1 Konstytucji Korony Księstwa Sarmacji otrzymuje brzmienie: "Starosarmacja, jako rdzenna prowincja Księstwa Sarmacji, pod opiekę Księcia Sarmacji się oddaje i Jemu służyć pragnie." a ponadto ilekroć w Konstytucji owej mowa jest o "Koronie Księstwa Sarmacji" należy zmian stosownych dokonać i od dnia dzisiejszego stosować nazwę "Starosarmacja".

(—) Robert Janusz von Thorn,
Marszałek Sejmiku Koronnego.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny