Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDecyzje administracyjne władz prowincji, poz. 8456 [X]

Grodzisk, dnia 3 maja 2016 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie powołania Rady Koronnej — Rady Odbudowy Prowincji

Na podst. art. 5 ust. 4 Konstytucji Starosarmacji powołuję w skład Rady Odbudowy Prowincji (Rady Koronnej w rozumieniu Konstytucji Starosarmacji):

1. Sławetnego baroneta Roberta Janusza von Thorn na urząd kierownika resortu skarbu i resortu spraw wewnętrznych,
2. Szanownego Pana Jana Grimknura na urząd kierownika resortu informacji i propagandy,
3. Prześwietnego hrabiego Laurencjusza Ma Hi at Aterę na urząd kierownika resortu administracji.

Powołuję nadto Urząd Architektury Prowincji, zajmujący się budową i utrzymaniem systemów informatycznych Starosarmacji, w którego skład wchodzą:
1. Jaśnie Oświecony diuk Prokrust Zombiakov,
2. Jaśnie Oświecony diuk Krzysztof Czuguł-Chan,
3. Jaśnie Oświecony diuk Zbyszko von Thorn-Broniek,
4. Prześwietny hrabia Ryszard Paczenko.

(—) Henryk diuk Leszczyński

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny