Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd Najwyższy i Sąd Koronny, poz. 8490 [X]

Grodzisk, dnia 15 maja 2016 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie stwierdzenia utraty funkcji asesora

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 r. stwierdzam utratę funkcji asesora Trybunału Koronnego, w związku z utratą statusu aktywnego obywatela, przez Wincentego v-hr. Wałachowskiego (AE854).

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny