Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8495 [X]

Grodzisk, dnia 17 maja 2016 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie zmiany Zarządzenia o upoważnieniu Namiestników do nadawania obywatelstw

§ 1.

§ 1 Zarządzenia Księcia o upoważnieniu Namiestników do nadawania obywatelstw z dnia 29 maja 2014 r. („Upoważniamy Wicekróla — a w przypadku powołania, Regenta Królestwa — Baridasu, Premiera Gellonii i Starosarmacji, działających wspólnie konsulów Królestwa Sclavinii oraz Króla — a w przypadku powołania, Regenta — Teutonii do nadawania obywatelstwa sarmackiego zgodnie z ustawą o obywatelstwie sarmackim, z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w niniejszym zarządzeniu”) otrzymuje brzmienie „Upoważniamy Wicekróla — a w przypadku powołania, Regenta — Baridasu, Konsula Sclavinii, Namiestnika Starosarmacji oraz Króla — a w przypadku powołania, Regenta — Teutonii do nadawania obywatelstwa sarmackiego zgodnie z Ustawą o obywatelstwie sarmackim, z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w niniejszym zarządzeniu”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny