Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8497 [X]

Eldorat, dnia 17 maja 2016 r.

Postanowienie Konsula

w sprawie powołania Ministra Pracy i Skarbu

§ 1.

Na podstawie art. 7 Konstytucji Konsulatu Sclavinii powołuję Ignacego bnt. Popowa (AG113) na urząd Ministra Pracy i Skarbu. Do kompetencji, obowiązków i zadań Ministra Pracy i Skarbu należy:

  1. zarządzanie rachunkami Konsulatu Sclavinii,
  2. wydawanie, z upoważnienia Konsula, decyzji w sprawie zwrotu wsparcia dla nowych mieszkańców oraz egzekwowanie wierzytelności z tego tytułu,
  3. badanie, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, czy zachodzą przesłanki do wydania decyzji w sprawie zwrotu wsparcia dla nowych mieszkańców,
  4. bezpośrednie informowanie za pośrednictwem Poczty Konnej, nie rzadziej niż raz w tygodniu, użytkowników gruntów przeznaczonych do eksmisji o możliwości opłacenia podatku,
  5. comiesięczne przeprowadzanie w gronie członków Rady, w okresie od 21. do ostatniego dnia miesiąca, niejawnej ankiety z oceną działalności funkcjonariuszy Konsulatu Sclavinii w danym miesiącu, oraz przedstawianie jej wyników Konsulowi i Radzie.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny