Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 8502 [X]

Grodzisk, dnia 19 maja 2016 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników referendum

Na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. podaję do publicznej wiadomości wyniki referendum w sprawie Ustawy Sejmu nr 286 o Poczcie Konnej z dnia 10 maja 2016 r.:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 73;
  2. Liczba osób, które oddały głos: 51 (70%);
  3. Liczba głosów oddanych za przyjęciem: 178 (52,82%, 27 wyborców);
  4. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu: 149 (44,21%, 22 wyborców);
  5. Liczba głosów pustych: 10 (2,97%, 2 wyborców).

   Książęca Komisja Wyborcza stwierdza, że na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji ustawa została przyjęta w drodze referendum.

   (—) Tomasz Ivo Hugo,
   Książę.

   Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny