Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8503 [X]

Eldorat, dnia 19 maja 2016 r.

Postanowienie Konsula

w sprawie powołania Ministra Propagandy

§ 1.

Na podstawie art. 7 Konstytucji Konsulatu Sclavinii powołuję Michała hr. Bryenniosa (AF632) na urząd Ministra Propagandy. Do kompetencji, obowiązków i zadań Ministra Propagandy należy:

  1. codzienne obserwowanie wątków powitalnych i wykazów nowych mieszkańców w państwowym systemie informatycznym oraz zachęcanie do osiedlenia się na terytorium Konsulatu Sclavinii zarówno publicznie, jak i za pośrednictwem Poczty Konnej,
  2. dysponowanie, z upoważnienia Konsula, kwotą do 50 000 lt w miesiącu kalendarzowym z budżetu Konsulatu Sclavinii w celu realizacji powierzonych zadań,
  3. wyrażanie, na wniosek Konsula, opinii w sprawach należących do jego zakresu właściwości.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny