Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 8506 [X]

Grodzisk, dnia 21 maja 2016 r.

Rozporządzenie Księcia

o liczebności Trybunału Koronnego (uchylony)

Na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z 22 kwietnia 2014 r. zarządzam, jak nastepuje:

Art. 1.

Określa się, że Trybunał Koronny liczył będzie 4 asesorów.

Art. 2.

  1. Traci moc Rozporządzenie Księcia o liczebności Trybunału Koronnego z dnia 22 stycznia 2016 r.
  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny