Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 851 [X]

Grodzisk, dnia 13 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 12 grudnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Michał Jabłoński
Data i miejsce urodzenia: 22.11.1990
Miejsce zamieszkania: Pieszyce
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-06-02 (193)
Identyfikator: A7182

Mieszkańcem Sarmacji jestem dokładnie od 193 dni. Postrzegałem
Ją głównie jako symulację polityczną. Oczywiście gospodarczą
też, ale nie byłem tego świadom w takim stopniu, jak dziś.
Dowiedziałem się, że dopiero uzyskanie obywatelstwa daje mi
możliwość głosowania w wyborach. Także branie udziału w
życiu politycznym jako pełnoprawny członek partii politycznej jest
uwarunkowane zdobyciem obywatelstwa. Podobno obywatelstwo
umożliwia wzięcie dużo większego kredytu na założenie
własnej firmy. Oczywiście, nie jest to główna przesłanka mojego
wniosku, ale może w przyszłości założę firmę. Działając na
polu politycznym, a w przyszłości gospodarczym mam nadzieję
stać się ważną osobą w Sarmacji. Mam nadzieję, że mój wkład
w życie Sarmacji i mojego miasta przyniesie im korzyść.
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mego wniosku.

Michał Jabłoński

Adres IP: 212.160.66.42
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; Alexa Toolbar)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny