Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8518 [X]

Eldorat, dnia 24 maja 2016 r.

Postanowienie Konsula

w sprawie powołania Minister Kultury

§ 1.

Na podstawie art. 7 Konstytucji Konsulatu Sclavinii powołuję Irminę v-hr. de Vellior y Thorn (AE228) na urząd Minister Kultury. Do kompetencji, obowiązków i zadań Minister Kultury należy:

  1. kreowanie polityki kulturalnej i tożsamościowej Konsulatu Sclavinii,
  2. organizacja, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, wydarzeń kulturalnych,
  3. zawieranie, z upoważnienia Konsula, porozumień o współpracy z instytucjami kulturalnymi mającymi siedzibę poza Konsulatem Sclavinii w celu realizacji wydarzeń kulturalnych,
  4. dysponowanie, z upoważnienia Konsula, kwotą do 50 000 lt w miesiącu kalendarzowym z budżetu Konsulatu Sclavinii w celu realizacji powierzonych zadań,
  5. wyrażanie, na wniosek Konsula, opinii w sprawach należących do jej zakresu właściwości.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny