Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8535 [X]

Eldorat, dnia 29 maja 2016 r.

Dekret Konsula

o Sclavińskim Instytucie Historycznym

Art. 1. [Sclaviński Instytut Historyczny]

 1. Sclaviński Instytut Historyczny jest jednostką organizacyjną Konsulatu Sclavinii.
 2. Sclaviński Instytut Historyczny gromadzi, otacza opieką, opracowuje, udostępnia i promuje materiały historyczne Sclavinii.
 3. Siedzibą Sclavińskiego Instytutu Historycznego jest Miasto Stołeczne Eldorat.

Art. 2. [Dyrektor]

 1. Na czele Sclavińskiego Instytutu Historycznego stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Konsula.
 2. Dyrektor Sclavińskiego Instytutu Historycznego:
  1. zatrudnia i zwalnia pracowników instytutu,
  2. dysponuje, z upoważnienia Konsula, kwotą do 50 000 lt w miesiącu kalendarzowym z budżetu Konsulatu Sclavinii w celu realizacji zadań instytutu,
  3. wyraża, na wniosek Konsula, opinie w sprawach należących do zakresu właściwości instytutu.
 3. Dyrektor Sclavińskiego Instytutu Historycznego rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w dekrecie.

Art. 3. [Przepisy końcowe]

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny