Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 8544 [X]

Grodzisk, dnia 1 czerwca 2016 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie emisji znaczka korespondencyjnego (uchylony)

Art. 1.

Na podstawie art. 2. ust. 4. Ustawy Sejmu nr 286 o Poczcie Konnej z dnia 10 maja 2016 roku emituje się znaczek korespondencyjny o nominale 1,00 lt. Wzór graficzny znaczka określa załącznik.

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

Załącznik:


(—) Roland Heach-Romański,
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny